Azi un cor de îngeri cântă / With the choir of angels singing (TRADUCERE)

Azi un cor de îngeri cântă / With the choir of angels singing (TRADUCERE)
With the choir of angels singing,
And the realm of heavenly hosts
As those elders humbly bow,
I'd love to come to Your throne
with a simple song.
Azi un cor de îngeri cântă
Cu făpturile din cer.
Şi bătrâni umil se-nchin.
Aş vrea să vin la tronul Tău
Cu un simplu cânt.
Chorus:
Hallelujah, Jesus,
hallelujah, hallelu
Hallelujah, Jesus,
pouring out my heart to You.
Refren:
Aleluia, Isus.
Aleluia, Alelu.
Aleluia, Isus
Inima în faţă-Ţi pun.
With the living creatures speaking,
Praise and praise and praise again
With the company of heaven,
I'd love to come to Your throne
with a song of love.
Cu făpturile din ceruri
Laudă, laudă, laudă iar.
în prezenţa raiului.
Aş vrea să vin la tronul Tău
Cu un simplu cânt.
I would bring this praise like incense
Rising to Your throne above
Fill the air with heart-filled songs
Harmony and melody
for the One I love.
Ţi-aduc laudă ca tămâia,
O înalţ la tronul Tău,
Iar văzduhu-i plin de cântec,
De armonii şi melodii
Spre Iubitul meu.
Bridge:
Who can tell the adoration
That will rise up to Your throne
Every knee that day shall bow
To the King of kings, the Holy One,
the only One
We'll all be singing...
Bridge:
Cine poate spune slava
Ce va fi la tronul Tău?
Orice om se va pleca
Pentru împărat, Singurul,
Cel Preasfânt,
Noi toţi cânta-vom...
Matt Redman, The Hallelujah Song Traducerea:
Cristian Cotovan,
www.laudasiinchinare.com

Categories