Dumnezeu pe pământ / God with us on the earth (Traducere)

Dumnezeu pe pământ / God with us on the earth (Traducere)
God with us on the earth
Rejoice in our Saviour's birth
Rejoice, Rejoice,
For the Lord has come.
Dumnezeu pe pământ
Un Salvator S-a născut
Cântaţi, cântaţi
Domnul a venit.
Out there while the world lay sleeping
God breaks through the darkest night
Bringing hope to all creation
Pouring out His love with His life.
Cât de adânc e somnul lumii
Domnul străpunge noaptea grea
Aduce speranţă creaţiunii
Revarsă dragoste prin viaţa Sa.
Paul Baloche Traducerea:
Cristian Cotovan,
www.laudasiinchinare.com

Categories