O, vindecă / Heal our land (TRADUCERE)

O, vindecă / Heal our land (TRADUCERE)

Traducerea şi adaptarea cântecului "Heal our Land", inspirat din 2 Cronici 7:14: "dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara."

If my people will humble themselves
Humble themselves and pray
If they seek my face and humble themselves
And turn from their wicked ways
I will hear from heaven and forgive their sins
I will hear from heaven and heal their land.
Dacă oamenii se vor smeri
Şi se vor pocăi.
De Mă vor chema şi se vor smeri
La Mine de vor privi,
Voi vedea din ceruri, şi-i voi vindeca
Voi vedea din ceruri, şi-i voi ierta.
Chorus:
Lord, heal our land
Father, heal our land
Hear our cry and turn our nation back to You
Lord, heal our land
Hear us oh, Lord, and heal our land
Forgive our sin
and heal our broken land
Refren:
O, vindecă!
Tată, vindecă!
Vindecă şi mântuieşte-acest popor!
O, vindecă,
ascultă-ne şi vindecă!
O, iartă-ne,
şi vindecă-ne-acum!
Lord, we bow our knee,
we humble ourselves
Humble ourselves and pray
Lord, we seek your face
and humble ourselves
And turn from our wicked ways
Father in Your mercy, forgive our sins
Father in Your mercy, come heal our land
Doamne, ne plecăm
şi ne smerim
Vrem să ne pocăim.
Doamne, Te strigăm,
Şi toţi ne smerim
La Tine acum venim!
În iubirea-Ţi mare, vrem să ne ierţi.
În iubirea-Ţi mare, o, vindecă!
By Tom & Robin Brooks Traducerea: Cristi Coţovan

Categories