Power of the Cross / Asta e crucea Lui (TRADUCERE)

Power of the Cross / Asta e crucea Lui (TRADUCERE)
Oh, to see the dawn
Of the darkest day:
Christ on the road to Calvary.
Tried by sinful men,
Torn and beaten, then
Nailed to a cross of wood.
O, acum privesc,
Cea mai neagră zi
Hristos pe drumul spre Calvar
Luat de păcătoşi
Frânt, bătut şi-apoi
Pe cruce ţintuit.
Chorus:
This, the power of the cross:
Christ became sin for us
Took the blame, bore the wrath—
We stand forgiven at the cross.
Refren:
Asta e, crucea Lui
El păcat S-a făcut
Vina El a purtat
Şi noi la cruce stăm iertaţi
Oh, to see the pain
Written on Your face,
Bearing the awesome weight of sin.
Every bitter thought,
Every evil deed
Crowning Your bloodstained brow.
Văd durerea Ta
Ce o ai pe chip
Poartă povara de păcat
Orice gând amar
Orice faptă rea
Fruntea Ţi-a-ncoronat.
Now the daylight flees
Now the ground beneath
Quakes as its Maker bows His head.
Curtain torn in two,
Dead are raised to life;
Finished! the victory cry.
Tot pământu-acum
S-a cutremurat
Căci Isus capul Şi-a plecat
Perdeaua s-a rupt
Morţii înviaţi
Totul s-a isprăvit!
Oh, to see my name
Written in the wounds,
For through Your suffering I am free.
Death is crushed to death
Life is mine to live,
Won through Your selfless love.
Îmi văd numele
Scris în rana Sa
Prin jertfa Lui eu liber sunt
Moartea a murit
Viaţa este-a mea
Doar prin iubirea Sa
This, the power of the cross:
Son of God—slain for us
What a love! What a cost!
We stand forgiven at the cross.
Asta e crucea Lui
Fiu de Domn, S-a jertfit
O, ce preţ, o ce dragoste
La cruce stăm iertaţi.
Words & Music by Keith Getty & Stuart Townend.
© 2005 Kingsway's Thankyou Music
Traducerea Cristian Cotovan

Categories