Slava să-Ţi vedem / Lord, we long to see Your glory (Help us to sing) (Traducere română)

Slava să-Ţi vedem / Lord, we long to see Your glory (Help us to sing) (Traducere română)
Lord we long to see your glory
Lord we long to feel Your power
In these times of refreshing
We long to know You more
To behold You in Your majesty
Our hearts are filled with joy
As we look towards the coming King
We cry Lord, let Your glory fall.
Slava să-Ţi vedem o, Doamne
Şi puterea să-Ţi simţim
Vrem un timp de-nviorare
Să Te cunoaştem vrem
Să privim şi măreţia Ta
O cât ne bucurăm!
Tu eşti Regele ce va veni
Şi strigăm: arată slava Ta!
There'll be a day when we will reign with Him
The Bride of Christ born for perfect unity with Him
We shall see Him face to face
But until that day we shall pray
Show us Your glory
Vine o zi când vom domni cu El
Mireasa Lui născută pentru-a fi mereu cu El
Faţă-n faţă-L vom vedea
Până-n acea zi, vom striga:
Arată-ne slava!
Help us to sing like the angels sing
Help us to praise in the courts of our King
Help us to dance like David danced
Stirred by the love of Your Son
Stirred by the love of Your Son
Vrem să cântăm ca şi îngerii
Să-L lăudăm toţi pe Regele
Vrem să jucăm ca David
Iubirea Ta ne-a atins
Iubirea Ta ne-a atins
  Traducerea:
Cristian Cotovan,
www.laudasiinchinare.com

Categories